ต๋าหลิ่ง

ต๋าหลิ่ง
Address : ต.บ้านหลวง จ.เชียงใหม่, อ.จอมทอง
Phone No. : 091-851-6638