อุ่มเอิบ Coffee

อุ่มเอิบ Coffee
Address : บ้านแม่กลางหลวง ต.บ้านหลวง จ.เชียงใหม่, อ.จอมทอง
Phone No. : 093-137-7454 / 098-071-0970