บ้านสวน 108

บ้านสวน 108
Address : 1178 ตำบลเมืองไหง จ.เชียงใหม่, อ.เชียงดาว
Phone No. : 05-337-5339