กาแฟสดสนามบิน

กาแฟสดสนามบิน
Address : ตรงข้ามศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทย์ศาสตร์ มช. ถนนเชียงใหม่-หางดง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, แม่เหียะ