ทะเลกรู

ทะเลกรู
Address : The Chiangmai Complex (กาดหน้ามอ) ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างเผือก, 50200
Phone No. : 084-040-7470