ไทเมือง

ไทเมือง
Address : ถนนทางหลวงหมายเลข 1006 ต.ต้นเปา จ.เชียงใหม่, อ.สันกำแพง
Phone No. : 093-130-1124