ผัดไทเจ๊ยา

ผัดไทเจ๊ยา
Address : ถนนคูเมืองด้านนอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างคลาน