ม่อนแจ่ม

ม่อนแจ่ม
Address : ม่อนแจ่ม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านม้ง ต.แม่แรม จ.เชียงใหม่, อ.แม่ริม