ลิ้มเหลาโหงว

ลิ้มเหลาโหงว
Address : 53/3 ถนนอินทรวโรรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ศรีภูมิ
Phone No. : 053-216-388 / 081-473-9669