ฟ้าธานีกะทะทะเลเผา

ฟ้าธานีกะทะทะเลเผา
Address : ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่, หายยา
Phone No. : 089-265-6535 / 086-912-5550