เฮือนใจ๋ยอง

เฮือนใจ๋ยอง
Address : 65 หมู่ 4 ต.บวกค้าง จ.เชียงใหม่, อ.สันกำแพง
Phone No. : 086-671-8710 / 086-730-2673