ข้าวซอยแม่สาย

ข้าวซอยแม่สาย
Address : ถนนราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างเผือก
Phone No. : 053-213-284