ข้าวแกงลุงไทย (เพชรบุรี)

ข้าวแกงลุงไทย (เพชรบุรี)
Address : ถนนทางเข้า้กองบิน 41อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ
Phone No. : 081-386-2934 / 089-634-6557