ตี๋น้อยก๋วยเตี๋ยวเรือ

ตี๋น้อยก๋วยเตี๋ยวเรือ
Address : ตรงข้ามประตูหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ
Phone No. : 085-811-6335