ลาบต้นยาง

ลาบต้นยาง
Address : 77/5 ถนนศรีปิงเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างคลาน
Phone No. : 053-201-777 / 081-531-8461