ลาบริมคลอง

ลาบริมคลอง
Address : ถนนเลียบคลองชลประทาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ