พิมลรัตน์

พิมลรัตน์
Address : ด้านหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ