ช้างม่อยกาแฟ

ช้างม่อยกาแฟ
Address : สาขา โรงเรียนยุพราช อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ศรีภูมิ
Phone No. : 053-290-067