ข้าวซอยแม่มณี

ข้าวซอยแม่มณี
Address : 18 ซอยโชตนา 24 ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างเผือก
Phone No. : 053-218-286 / 053-218-519 / 081-961-2235