โจ๊กสมเพชร

โจ๊กสมเพชร
Address : 51 ถนนศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ศรีภูมิ
Phone No. : 053-210-649