ซุ้ม 2 หมูจุ่ม

ซุ้ม 2 หมูจุ่ม
Address : สาขาสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ศรีภูมิ
Phone No. : 081-951-7181