โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง

โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง
Address : โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง ดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง จ.เชียงใหม่ , อ.จอมทอง
Phone No. : 081-034-8952 / 081-951-5677