บะหมี่เป็ดย่าง ซัวเถา 2

บะหมี่เป็ดย่าง ซัวเถา 2
Address : 9/1 ถนนธนุษย์พงษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, หนองป่าครั่ง
Phone No. : 053-304-405 / 089-633-6328