ห้วยตึงเฒ่า

ห้วยตึงเฒ่า
Address : ทุ่งโฮเต็ล ซอย 6 ถนนทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่, วัดเกต