เย็นตาโฟ สมุทรสาคร

เย็นตาโฟ สมุทรสาคร
Address : ใกล้ชมจันทร์ ซอย 1 ถนนเชียงใหม่-ฮอด อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ป่าแดด