โคขุนซุ้มสบายซุ้มสบายสุกี้

โคขุนซุ้มสบาย
Address : ถนนมณีนพรัตน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ศรีภูมิ
Phone No. : 053-404-969