ส.ว.ข้าวมันไก่

ส.ว.ข้าวมันไก่
Address : สาขาสันป่าตอง ใกล้ตลาดสันป่าตอง ต.ทุ่งต้อม จ.เชียงใหม่, อ.สันป่าตอง
Phone No. : 053 -824-406