ข้าวซอยบัวลอย

ข้าวซอยบัวลอย
Address : 92 หมู่ 4 ต.แม่สา จ.เชียงใหม่, อ.แม่ริม
Phone No. : 089-635-5888