ไก่ทอด ซีเอ็ม.ยู

ไก่ทอด ซีเอ็ม.ยู
Address : หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ