ลาบลุงน้อย

ลาบลุงน้อย
Address : 69/1 หมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ
Phone No. : 081-884-3400 / 089-855-3934