คุณจันตำแหลก

คุณจันตำแหลก
Address : 81 ถนนทางหลวงหมายเลข 1006 ต.สันกลาง อ. เชียงใหม่, อ.สันกำแพง, 50130