จันตำแหลก

จันตำแหลก
Address : ต.สันกลาง อ. เชียงใหม่, อ.สันป่าตอง