โจ๊กต้นพยอม

โจ๊กต้นพยอม
Address : ตลาดต้นพยอม ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ
Phone No. : 053-277-055 / 081-952-7181