ก๋วยเตี๋ยวกะปิ

ก๋วยเตี๋ยวกะปิ
Address : 42 ถนนสิงหราช อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่, พระสิงห์