เจ อาหารสุขภาพ

เจ อาหารสุขภาพ
Address : ถนนแก้วนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, วัดเกต