สวนอาหารบ้านริมน้ำ

สวนอาหารบ้านริมน้ำ
Address : 9 ถนนป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ป่าแดด
Phone No. : 053-204-962 / 089-433-8702