บ้านสวนสลัดแม่โจ้

บ้านสวนสลัดแม่โจ้
Address : 21 หมู่ 10 ต.หนองหาร จ.เชียงใหม่, อ.สันทราย
Phone No. : 053-353-643 / 053-498-049