ส้มตำอ้อยใจ

ส้มตำอ้อยใจ
Address : ต.ยุหว่า จ.เชียงใหม่, อ.สันป่าตอง