ลาบพะเยา

ลาบพะเยา
Address : ถนนหัสดีเสวี อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างเผือก