ไข่กระทะเลิศรสอุดรฯ

ไข่กระทะเลิศรสอุดรฯ
Address : 37 ถนนพระปกเกล้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่, พระสิงห์
Phone No. : 053-277-542