น้องสตางค์

น้องสตางค์
Address : ถนนคนเดินท่าแพ ถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, พระสิงห์