ก๋วยเตี๋ยวเรือคนเมือง

ก๋วยเตี๋ยวเรือคนเมือง
Address : ถนนช่างหล่อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, หายยา
Phone No. : 053-201-444