ข้าวซอยอิสลาม

ข้าวซอยอิสลาม
Address : ถนนเจริญประเทศ ซอย 1 (ซอยมัสยิดเฮคายาตุลอิสลาม) อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างคลาน
Phone No. : 053-271-484 / 081-180-0183