ไข่กะทะเลิศรส

ไข่กะทะเลิศรส
Address : ถนนพระปกเกล้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่, พระสิงห์
Phone No. : 084-609-6904