มังสวิรัติ

มังสวิรัติ
Address : ถนนอินทวโรรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ศรีภูมิ