เป็ดพะโล้เจ๊หลี

เป็ดพะโล้เจ๊หลี
Address : ถนนอินทวโรรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ศรีภูมิ