ก๋วยจั๊บอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

ก๋วยจั๊บอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
Address : ใกล้อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ศรีภูมิ