ฮ่มฉำฉา

ฮ่มฉำฉา
Address : ทางหลวงหมายเลข 108 ต.บ้านกลาง จ.เชียงใหม่, อ.สันป่าตอง, 50120