ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นปากน้ำโพ

ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นปากน้ำโพ
Address : ทางหลวงหมายเลข 108 ต.มะขามหลวง จ.เชียงใหม่, อ.สันป่าตอง, 50120