บาซ่าร์บาร์

บาซ่าร์บาร์
Address : ถนนช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างคลาน, 50000