Gap's House

Gap's House
Address : Gap's House ถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ศรีภูมิ, 50200
Phone No. : 053-278-140 / 053-270-143